+32 485 56 67 83

Het privacybeleid beschrijft de regels voor de verwerking van informatie over u, inclusief persoonlijke gegevens en cookies, d.w.z. Koekjes.
1. Algemene informatie
Dit beleid is van toepassing op de website die werkt op de url: malgorzata.be
De websitebeheerder en de beheerder van de persoonsgegevens is: Małgorzata Dekoracja i Automatyka Sp. zo o.o. Radziwoja 18, 61-057 Pozna
Het e-mailadres van de exploitant: info@malgorzata.poznan.pl
De beheerder is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die vrijwillig op de website worden verstrekt.
De website gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het bijhouden van de nieuwsbrief
Een reactiesysteem uitvoeren
Online chatgesprekken voeren
Vragen afhandelen via het formulier
Voorbereiding, verpakking, verzending van goederen
Implementatie van bestelde diensten
Presentatie van de aanbieding of informatie
De website verkrijgt op de volgende manier informatie over gebruikers en hun gedrag:
Door vrijwillig ingevoerde gegevens in formulieren, die worden ingevoerd in de systemen van de Operator.
Door cookiebestanden op eindapparaten op te slaan (zogenaamde “cookies”).
2. Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden die door de operator worden gebruikt
De plaatsen van inloggen en invoeren van persoonsgegevens zijn afgeschermd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Als gevolg hiervan worden persoonlijke gegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, gecodeerd op de computer van de gebruiker en kunnen ze alleen op de doelserver worden gelezen.
Persoonlijke gegevens die in de database zijn opgeslagen, zijn zo versleuteld dat alleen de Operator die de sleutel heeft, ze kan lezen. Hierdoor zijn de gegevens beschermd in het geval dat de database van de server wordt gestolen.
Gebruikerswachtwoorden worden opgeslagen in een gehashte vorm. De hash-functie werkt in één richting – het is niet mogelijk om de werking ervan ongedaan te maken, wat nu een moderne standaard is op het gebied van het opslaan van gebruikerswachtwoorden.
De operator wijzigt periodiek zijn administratieve wachtwoorden.
Om gegevens te beschermen, maakt de Operator regelmatig reservekopieën.
Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de exploitant wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat de programmeercomponenten regelmatig worden bijgewerkt.
3. Hosting
De website wordt gehost (technisch onderhouden) op de server van de operator: v4.pl
4. Uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van gegevens
In sommige situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere ontvangers, als dit nodig is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren of om de verplichtingen van de Beheerder na te komen. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:
koeriers
postoperators
advocatenkantoren en incassobureaus
banken
betalingsoperators
commentaar systeem operators
exploitanten van online chatoplossingen
geautoriseerde medewerkers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de website te bereiken
bedrijven die marketingdiensten leveren aan de beheerder

Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder niet langer verwerkt dan nodig is voor het uitvoeren van de in afzonderlijke regelgeving genoemde gerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden de gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.
U heeft het recht om van de Beheerder te vragen:
toegang tot uw persoonsgegevens,
ze te corrigeren,
verwijdering,
verwerkingsbeperkingen,
en dataportabiliteit.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking vermeld in punt 3.3 c) tegen de verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen te behartigen die door de beheerder worden nagestreefd, inclusief profilering, terwijl het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend als er geldige rechtsgeldige gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw belangen, rechten en vrijheden, met name het instellen, onderzoeken of verdedigen van claims.
Tegen de handelingen van de Beheerder kan beroep worden aangetekend bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.
Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de website te laten werken.
Met betrekking tot u kunnen acties worden ondernomen die bestaan ​​uit geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, om diensten te verlenen onder het gesloten contract en voor het uitvoeren van direct marketing door de beheerder.
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat we ze niet buiten de Europese Unie verzenden.
5. Informatie in formulieren
De website verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens, indien verstrekt.
De website kan informatie opslaan over verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres).
De website kan in sommige gevallen informatie opslaan die het koppelen van gegevens in het formulier vergemakkelijkt met het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dit geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.

De gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een specifiek formulier, bijvoorbeeld om het serviceverzoek of commercieel contact, registratie van diensten, enz. je gebruikt het voor.
6. Beheerderslogboeken
Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren.
7. Relevante marketingtechnieken
De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS). De exploitant verstrekt de exploitant van deze dienst geen persoonsgegevens, maar alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft informatie over gebruikersvoorkeuren verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker informatie die is afgeleid van cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/
De exploitant maakt gebruik van remarketingtechnieken waarmee reclameboodschappen kunnen worden afgestemd op het gedrag van de gebruiker op de website, waardoor de illusie kan worden gewekt dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt om hem te volgen, maar in de praktijk worden er geen persoonsgegevens van de exploitant doorgegeven aan advertentieexploitanten. De technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is dat cookies zijn ingeschakeld.
De exploitant maakt gebruik van de Facebook-pixel. Deze technologie houdt in dat Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS) weet dat een bepaalde persoon die erop is geregistreerd de Website gebruikt. In dit geval is het gebaseerd op gegevens waarvan hij zelf de beheerder is, de Operator verstrekt geen aanvullende persoonsgegevens aan Facebook. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.
De exploitant gebruikt een oplossing die het gebruikersgedrag bestudeert door heatmaps te maken en gedrag op de website vast te leggen. Deze informatie wordt geanonimiseerd voordat deze naar de dienstverlener wordt gestuurd, zodat deze niet weet om welke natuurlijke persoon het gaat. Met name wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens worden niet vastgelegd.
De exploitant gebruikt een oplossing die de werking van de website met betrekking tot gebruikers automatiseert, bijvoorbeeld die een e-mail naar de gebruiker kan sturen na het bezoeken van een specifieke subpagina, op voorwaarde dat hij heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële correspondentie van de exploitant.
8. Informatie over cookies

De website maakt gebruik van cookies.
Cookiebestanden (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden opgeslagen en bedoeld zijn voor het gebruik van de pagina’s van de website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de bewaartijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
De entiteit die cookies op het eindapparaat van de websitegebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de websitebeheerder.
Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
het onderhouden van de sessie van de websitegebruiker (na inloggen), waardoor de gebruiker de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de website;
het bereiken van de doelen die hierboven zijn uiteengezet in de sectie “Belangrijke marketingtechnieken”;
De Website gebruikt twee basistypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat hij uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. Permanente cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen voor de tijd die is gespecificeerd in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
Software voor het browsen op websites (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Websitegebruikers kunnen de instellingen in dit verband wijzigen. Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in de help of documentatie van de webbrowser.
Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige van de functies die beschikbaar zijn op de pagina’s van de website.
Cookies die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de exploitant van de website, met name de volgende bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter ( Twitter Inc. gevestigd in de VS).
9. Cookies beheren – Hoe in de praktijk toestemming geven en intrekken?
Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij de browserinstellingen wijzigen. We behouden ons voor dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging, het behouden van gebruikersvoorkeuren het moeilijk kan maken en in extreme gevallen het gebruik van websites kan verhinderen.
Om de cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt uit de onderstaande lijst en volgt u de instructies:
Kant
Internet Explorer
Chroom
Safari
Firefox
Opera
Mobiele toestellen:

Android
Safari (iOS)
Windows telefoon